ניהול נכסים מושכרים

חברה לניהול דירות של משקיעים

 הכנת הדירה להשכרה ומציאת שוכרים מתאימים

– קבלה ובדיקת הנכס מבעל הנכס / שוכרים ישנים.
– קריאת כל המונים. 
– תיעוד מצולם של מצב הדירה ותכולתה (במידה ויש) לפני השכרתה. 
– הכנת הנכס להשכרה (איתור פגמים ותיקונם, ניקיון, צביעה וכיוצא בזה).
– חקר שוק איזורי ומתן הערכת מחיר ריאלית לגובה שכר הדירה הרצוי. 
– פרסום ושיווק הנכסים להשכרה במדיות המתאימות למציאת שוכרים ראויים ומתאימים.   
– הצגת הנכס לשוכרים פוטנציאליים על ידי מנהלי נכסים מיומנים.
– מציאת שוכרים מתאימים לאחר סינון ובדיקות והפגשתם להתרשמות סופית עם בעל הנכס.
– קבלת בטחונות וערבויות הנדרשות מהשוכרים והעברתם לבעל הנכס.
– העברת כל חשבונות הנכס לרישום על שם השוכרים.
– מילוי חוזה שכירות כולל כל הנספחים הנדרשים והסברת תנאי השכירות לשוכרים. 
– גביית דמי השכירות מהשוכרים מראש והעברתם לבעל הנכס.
– בתום תקופת השכירות וווידוא שהשוכרים משאירים את הנכס ללא חובות.  
– וחזרנו לנקודת ההתחלה.

שירות שוטף
 
– זמינות לשירות 6 ימים בשבוע.
– מתן טיפול מהיר וכל שירותי התחזוקה לתקלות בנכס על ידי בעלי מקצוע איכותיים.
– טיפול בכל תקלה יתחיל תוך 24 שעות (בשאיפה לזמן הקצר ביותר) מרגע הדיווח.
– דיווח לבעל הנכס על סגירת התקלה. כל תקלה נרשמת בתיק הנכס במערכת המחשוב. 
– התנהלות מלאה מול השוכרים.
– התנהלות מול ועד הבית לקבלת עדכונים שוטפים.
– משלוח דו"חות תקופתיים.
– אחת לחצי שנה צילום הנכס בדיקת מערכות חשמל, מים, תריסים וכו', ובדיקת החשבונות השוטפים (אופציה). 

ניהול נכסים בהוד השרון

Comments are closed.