?מצאת שוכרים חדשים, מה עכשיו

 

 
ניהול דירות מושכרות
 
רכשת דירה להשקעה? יופי. כיוון שהדירה אינה מתנהלת בעצמה כעת צריך גם לנהל אותה. ניהול דירות להשכרה מחייב נקיטת פעולות מסוימות, מה שעלול להוות כאב ראש לא קטן ומתן תשומת לב לפרטים רבים, הן בכל הקשור לאיתור שוכרים, לחתימת חוזה שכירות הוגן עם השוכרים (ניסוח סעיפי השכירות, גובה דמי השכירות, תנאים מגבילים בחוזה ועוד). שיפצת את הטעון שיפוץ, החלפת את מה שצריך להחליף, צבעת, ניקית שטפת, צחצחת והכנת אותה כראוי לכניסת שוכרים חדשים. פרסמת באינטרנט את הדירה ובשעה טובה מצאת שוכרים חדשים לדירה שלך.
מהן הפעולות שעליך לעשות כדי שהאחריות לתשלומים לרשויות תחול על השוכר החדש?
 
רישום מונים – לאחר החתימה על חוזה השכירות עם השוכר החדש יש לבצע קריאת מוני חשמל, מים וגז בנוכחות השוכר ורישום הקריאות בטופס קריאת מונים (עותק חתום לך ועותק לשוכר). אם תוכלו לצלם את הקריאות במצלמה דיגיטלית המציגה גם את התאריך, מה טוב. כעת הגיע הזמן להעביר את שם המשתמש בכל הרשויות הרלבנטיות על השוכר.
 
מיסי ארנונה – לך עם השוכר למחלקת הארנונה בעירייה. קחו אתכם את חוזה השכירות ובצעו העברת בעלות ואחריות לתשלום מיסי הארנונה. אם יש חוב קודם יש לשלמו ולהתחיל מאפס. ניתן כמובן לבצע את השינויים הללו ללא הגעה פורמלית ולוודא בהמשך שהשינויים נקלטו, אך רצוי מאוד שההחלפה תתבצע בהגעה של השוכר והמשכיר (או מי מטעמו) לרשות המתאימה.
 
חברת חשמל – בנוכחות השוכר צלצל לחברת החשמל. וודאו יחד שאין חוב על שימוש קודם והיתרה לתשלום היא אפס. על השוכר למסור את פרטיו והאחריות לתשלום על צריכת החשמל עוברת עליו.
 
מים – הגיעו עם חוזה השכירות לתאגיד המים המקומי, וודאו שהצריכה עד מועד הכניסה לדירה שולמה ואין חובות. דווחו על קריאת המים הנוכחית ובצעו העברת בעלות על שם השוכר החדש.
 
גז – בצע את אותו התהליך שעשיתם עם המים והארנונה. לך עם השוכר למשרדי חברת הגז יחד עם קריאת המונה שעשיתם. קחו אתכם את חוזה השכירות ובצעו העברת בעלות ואחריות לתשלום הגז על השוכר. אם הקריאה נמוכה ניתן להתחשבן עם השוכר על החלק היחסי ולהמתין לחשבון הבא. רצוי כמובן ליישר קו ולהתחיל מאפס.
 
ועד הבית – הזמן הטוב ביותר להציג את הדייר החדש בפני ועד הבית הוא בזמן קריאת המונים בדירה. זה הזמן לעשות היכרות בין הצדדים ולוודא שהשוכר משלם לוועד הבית 12 תשלומים חודשיים. גם כאן חשוב לוודא שאין חובות קודמים. כדאי לבקש (בנוכחות השוכר) מוועד הבית לעדכן אותך מידית אם יש תלונות על השוכר מצד הדיירים ואם נצברים חובות.
 
את כל התהליך הזה יש לבצע בכל החלפת שוכרים. לאורך תקופת השכירות עליך לוודא שהשוכרים משלמים את חובותיהם לרשויות ולוועד הבית. שוכרים שאינם משלמים לרשויות לא ישלמו גם לך.
חודשיים לפני תום השכירות (או כל פרק זמן אחר שהגדרת בחוזה) על השוכרים להודיע האם הם ממשיכים לשנה נוספת (אלא אם כן סוכם בחוזה על סידור אחר). אם השוכרים ממשיכים, אין צורך בשינוי. במידה והשוכרים הקודמים אינם ממשיכים עליך לבדוק האם נצברו חובות בחברת החשמל, חברת הגז, תאגיד המים, ועד הבית ומיסי העירייה.
 
כעת יש להתחיל את כל התהליך מהתחלה…או לתת לחברת ניהול נכסים לעשות את העבודה הזו עבורך. לפרטים נוספים ולייעוץ חינם צרו איתנו קשר.  
 
ניהול נכסים בתל אביב

 

Comments are closed.